Propozice pro MČR v Hluku

Turnaje se účastní 12 týmů. Hraje se ve třech částech – základní, nadstavbové a K.O. zápasy o konečné umístění.

Před základní částí budou týmy rozděleny do dvou skupin (A, B) po šesti týmech. V základní části se odehrají zápasy ve skupinách systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy se hrají na 12 rozdání. Výsledky zápasů se vyjadřují pomocí vítězných bodů (VP).

Časový limit na utkání je 96 minut, tj. 8 minut na rozdání.

Posazení družstev u stolů pro jednotlivá utkání základní části je následující:

stůl
kolo 1 2 3 4 5 6
1 1-6 2-4 3-5 7-12 8-10 9-11
2 5-1 6-2 4-3 11-7 12-8 10-9
3 1-4 2-3 5-6 7-10 8-9 11-12
4 3-1 5-2 6-4 9-7 11-8 12-10
5 1-2 3-6 4-5 7-8 9-12 10-11

Družstva uvedená v rozpisu na prvním místě jsou domácí. První si sedají hosté a domácí družstvo přisedá v otevřené místnosti na linku N-S.

Konečné pořadí po základní části je dáno ziskem VP. Při rovnosti VP rozhodují kritéria v pořadí:

  1. zisk VP ve vzájemném zápase (tabulka vzájemných zápasů)
  2. rozdíl IMP ze všech utkání
  3. zisk IMP ve vzájemném zápase (tabulka vzájemných zápasů)
  4. počet VP proti třem nejlépe umístěným družstvům ze zbývajících ve skupině
  5. los

Po skončení základní části soutěž pokračuje nadstavbovou částí.

Týmy se podle pořadí rozdělí na dvě skupiny (C, D) po šesti týmech. Skupinu C tvoří první tři týmy ze skupin A, B. Skupinu D tvoří 4.-6. týmy ze skupin A, B. Do nadstavbové části si týmy přenášení 2 výsledky vzájemných zápasů ze základních skupin a dohrávají zbylé 3 zápasy proti týmům z druhé základní skupiny.

Jednotlivé zápasy se hrají na 12 rozdání. Výsledky zápasů se vyjadřují pomocí vítězných bodů (VP).

Časový limit na utkání je 96 minut, tj. 8 minut na rozdání.

Posazení družstev u stolů pro jednotlivá utkání nadstavbové části je následující:

stůl
kolo 1 2 3 4 5 6
1 A1-B3 B1-A3 A2-B2 A4-B6 B4-A6 A5-B5
2 B2-A1 A2-B1 B3-A3 B5-A4 A5-B4 B6-A6
3 A1-B1 B3-A2 A3-B2 A4-B4 B6-A5 A6-B5

Konečné pořadí po nadstavbové části je dáno ziskem VP. Při rovnosti VP rozhodují kritéria v pořadí:

  1. zisk VP ve vzájemném zápase (tabulka vzájemných zápasů)
  2. rozdíl IMP ze všech utkání
  3. zisk IMP ve vzájemném zápase (tabulka vzájemných zápasů)
  4. počet VP proti třem nejlépe umístěným družstvům ze zbývajících ve skupině
  5. los

Po skončení nadstavbové části se týmy rozdělí podle pořadí do 3 skupin po 4 týmech a odehrají 2 kola (SF, F) K.O. zápasů o konečné umístění.

Zápasy play-off jsou hodnoceny pouze na IMP. Časový limit na jedno rozdání je 8 min.

Složení semifinále určuje tým umístěný na 1. místě po nadstavbové části, který má právo výběru soupeře z týmů, které se umístily na 3. a 4. místě po nadstavbové části.

Družstva si do play-off přenášejí rozdíl IMP ze vzájemného zápasu v základní části.

Semifinálové utkání se hraje na 2 segmenty po 12 rozdáních. Pokud je po odehrání všech rozdání stav nerozhodný, vítězem semifinálového utkání je výše umístěný tým po základní části.

Vítězná družstva postupují do finále, poražení semifinalisté hrají zápas o třetí místo.

Družstva si do zápasu přenášejí rozdíl IMP ze vzájemného zápasu v základní části. Finálové utkání a zápas o třetí místo se hraje na 2 segmenty po 12 rozdáních. Pokud je po skončení zápasu stav nerozhodný, vítězem je výše umístěné družstvo po základní části.

Obdobným způsobem je hráno play-off i ve skupině o 5. až 8. místo a ve skupině o 9.-12. místo.

V play-off zápasech jsou jako domácí vedeny týmy, které byly výše umístěné po základní části. Domácí družstva po celé utkání zaujímají v otevřené místnosti linku N-S. Domácí přisedají do prvního segmentu, hosté do druhého segmentu utkání. V obou po sobě jdoucích segmentech utkání mohou proti sobě hrát stejné dvojice.

Omezení, zákazy a penalizace

Je doporučené používání konvenčních karet ve formátu WBF/EBL nebo standardní formuláře konvenčních karet ČBS a SBZ. Turnaj je soutěž kategorie 3 podle SŘ, použití VUS i HK je zakázáno.

Hráči určeni ke hře v dané sestavě jsou povinni být připraveni ke hře ve stanoveném termínu u určeného stolu. Vedoucí turnaje učiní všechna dostupná opatření ke včasnému započetí hry u všech stolů. Neodůvodněný pozdní příchod hráčů je automaticky penalizován v souladu s článkem 5.2 SŘ.

Zástupce družstva, které k sestavě zasedá jako první, je povinen oznámit soupeři přesné posazení hráčů nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem. Pozdní oznámení opravňuje soupeře nastoupit k sestavě beztrestně až 5 minut poté, přičemž zpoždění začátku sestavy jde na vrub provinilého družstva.

Porovnání výsledků se provádí v hrací době pouze v prostorách mimo hrací místnost.